Chers Missier/Madam
 
Etan donne ki nou pe recevwar ene tas aplikasyons pendan ca period crise la, nou pe arrete nu loperation temporairement ziska nou ressi trouve ene meyere fasson ki pli ziss pou ki nu kapav distribier nou fonds a ene pli gran nombre Chagossiens possib.  En attendan, ou kapav kontakter Government advice and support dans ou lendrwa.
Other places where you can get support - Download (in English, translation to come)
 
Pou Crawley alle lor http://www.crawley.gov.uk/pw/Community_and_Neighbourhoods/ProtectingCrawley/Coronavirus/index.htm
 
Ek pou Manchester alle lor http://secure.manchester.gov.uk/info/500361/coronavirus
Ek pou London alle: https://www.london.gov.uk/coronavirus
 
Nou pou rentre en kontak ek ou aussitot possib.
 
Pren swen
 
UK Chagos Support Association