Search
  • Translated by Jean-Noel Bajeet from UK

Kominike Coronavirus (COVID-19) (Official UK government advice in Kreol)

Kominike Coronavirus (COVID-19) – 20 mars 2020

  • Ki bann Sintoms

Si ou enan:

  • La fievre

  • Ene Tousse ki pe Kontinye

Ou si ene dimoune dan ou lakaz enan sa bann sintoms la, tou dimounes dan sa lakaz la bizin rest en isolation lakaz pendan 14 zours.

Sa pou aide protez bannes lezot dimounes dan ou kominote.

FODE PAS OU ALLE KOT OU DOKTER, LAFARMASI OR LOPITAL.

Ou bizin kontakter NHS 111 e dir zot ou pe rest lakaz

  • Pran Prekosyons Suivants:

Lav ou lamin regilyerman avek savon ek dilo so pendan o moin 20 sec ou swa avek Sanitizer

Kan ou tousser servi ene tissue ou sa tousse dan ou coud

Gard o moin 1 metre distans avek dimoun kan ou dan bann lendrwa piblik

  • Ki ou bizin fer pendan period Isolation

Depi le 18 mars 2020, guvernma anglais ine deman dimounes rest zot lakaz ek travay depi lakaz. Pendan tou sa period la, ou bizin gard ou en bonne sante et gard ou moral. Si ou bizin kozer, kontakter ou fami ou kamarad pu ou pa senti ou tou sel.

#Health

20 views0 comments